Si no veus correctament aquest missatge, si us plau, clica aquí
Cleries
linia

Benvolgut/da propietari/a:

Tal i com ja els vem avançar el passat mes de maig, la Disposició Final sisena de la nova Llei 12/2023 d’Habitatge estatal, de 24 de maig, modifica i prorroga els efectes de l’article 46 del Reial Decret-Llei 6/2022, de 29 de març, pel qual s’adoptaven una sèrie de mesures urgents en el marc del Pla Nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra d’Ucraïna, i on en concret es tractava la limitació extraordinària de l’actualització anual de l’IPC dels contractes d’arrendament d’habitatge. L’esmentada mesura, si recorden, va estar vigent des del 31/03/2022 i fins el passat 31/12/2023, limitant-se tota actualització a un 2%.

Ara arrel de la recent modificació es preveu que tots aquells contractes d’arrendament d’habitatge subjectes a la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’Arrendaments Urbans, la renda dels quals hagi de ser actualitzada perquè compleix la corresponent anualitat de vigència dins el present exercici de 2024, a l’hora d’aplicar aquesta actualització anual de renda es faci d’acord amb les següents condicions:

  • a) En el cas que l'arrendador sigui UN GRAN TENIDOR  en els termes que estableix l'article 3.k) de la Llei 12/2023, de 24 de maig, pel dret a l'habitatge, l'increment de la renda serà el que resulti del nou pacte entre les parts, sense que la variació anual de la renda pugui excedir del tres per cent. En absència d'aquest nou pacte entre les parts, l'increment de la renda quedarà subjecte a aquesta mateixa limitació.
  • b) En el cas que l'arrendador NO sigui UN GRAN TENIDOR, l'increment de la renda serà el que resulti del nou pacte entre les parts. En absència d'aquest nou pacte entre les parts, l'increment de la renda a aplicar no podrà ser superior al tres per cent.

Des de Cleries, i seguint la política aplicada els darrers anys, actualitzarem les rendes de tots el contractes d’arrendament d’Habitatge d’acord amb aquest 3% fixat per llei.

Com sempre, estem a la seva disposició per a qualsevol dubte o comentari que precisin.

Gràcies per la seva atenció i temps
Rebi una cordial salutació de l'equip Cleries

Linkedin       Twitter     Facebook

Copyright © 2024 Cleries Administració de Finques S.L
C/ Casp 118 · 120 · 08013 · Barcelona
finques@cleries.com · www.cleries.com
Telf: 932 700 055

Donar-se de baixa