Si no veus correctament aquest missatge, si us plau, clica aquí
Cleries
linia

El passat 10 de març el Tribunal Constitucional va estimar parcialment el recurs d'inconstitucionalitat que el grup parlamentari del Partit Popular havia interposat contra certsarticles de la Llei 11/2020, de 18 de setembre, de contenció de rendes, la qual, malgrat estava recorreguda era plenament vigent i per tant d'aplicació des del 22 de setembre de 2020.

El Tribunal Constitucional en el “Fallo” de la sentència estima parcialment el recurs i declara inconstitucionals i per tant nuls els següents preceptes:

1r. artículos 1, 6 a 13, 15 y 16.2; les disposicions addicionals primera, segona i tercera; la disposició transitòria primera i la disposició final quarta, lletra b).

2n. La disposició addicional quarta.

3r. La disposición final tercera.

Malgrat no haver-se declarat tot el text com a inconstitucional, si que arrel de l'entitat delsarticles anul·lats fa que l'esmentat text legal quedi buit de contingut.

Quins artículos derogan la citada Sentència?

La sentència declara inconstitucionals i nuls els arts a partir dels quals la llei 11/2020 deia com s'havia de determinar la renda i el preu de referència d'un habitatge, ja fos nou, rehabilitat o de segona mà. La repercussió de les despeses generals, serveis i obres de millora, etc.

La sentència también declara nulos los artículos sobre es determina la tipologia d'infracció que suposa contravenir la llei de contenció de rendes.

La sentència también entén com inconstitucional l'aplicació de percentatges correctors, o l'exclusió de l'aplicació de la llei en certes zones en cas d'habitatges amb una superfície superior a 150 m², així com el sistema de resolució extrajudicial de conflictes o que en cas d'arribar a la via judicial aquestes qüestions s'haguessin de dirimir en un procediment verbal.

També declara inconstitucional l'aplicació de la Llei 11/2020 als contractes signats abans de la seva entrada en vigor.

¿Quién son los efectos de la sentencia?

Un cop es publiqui la sentència al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) comportarà que els preceptes anteriorment esmentats siguin inconstitucionals i per tant nuls, sense que siguin d'aplicació.

Davant d'això, ens trobem que a l'hora de posar un pis en arrendament puguem publicitar-lo a un preu de lliure mercat, sense que la renda a fixar es vegi limitada per part de l'administració.

No obstant, malgrat la llei quedi sense efectes, a l'hora de publicitar un pis o fer una oferta o fins i tot en el propi contracte de lloguer cal follow fent menció a l'index de referència. No fer-ho està tipificat com una infracción lleu, sancionable amb una multa de 3.000 € a 9.000 €.

Indicar también que llogar pisos per un per preu de lliure mercat, però superior al preu que marca l'Índex d'Habitatge, és legal però si que el propietari ha de ser conscient que no es podrà beneficiar dels ajuts públics adreçats al foment del lloguer .

IMPORTANTE: Per tal que aquesta sentència tingui plens efectes ÉS IMPRESCINDIBLE que es publiqui en el BUTLLETÍ OFICIAL DE L'ESTAT (boe). A dia d'avui no hi ha cap previsió de quan es publicarà, podria ser en els popers dies o, fins i tot, setmanes.

Mentre no es publiqui la sentència, la Llei 11/2020, de 18 de setembre, de Contenció de Rendes és plenament vigent i d'aplicació.

Tan bon punt la sentència estigui publicada no dubtin que seran degudament informats.

Com afecta l'esmentada sentència respecte tots aquells contractes signats a l'empara de la llei de contenció de rendes? És a dir, per aquells contractes signats entre el 22 de setembre de 2020 i fins la data que es publiqui la sentència al Butlletí Oficial de l'estat i es declari formalment la inconstitucionalitat i nul·litat dels preceptes de la llei anteriorment esmentats?

La Sentència deixa ben clar que per evitar conflictes, litigiositat i per no alter la seguretat jurídica, i procurar l'estabilitat en les relacions contractuals preexistents, els seus efectes seran pro futur. Així que, todos los contratos de alquiler de vivienda celebrados en el momento de la publicación en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) de la presente resolución se mantienen en los dos términos.

Pel que fa als contractes que estaven previst signar-se aquests dies ja ens hem posat en contacte amb les parts afectades per tractar cada cas de way individualitzada.

Respecte los pisos que es vagin quedant buits en aquest període d'impàs i puguin tornar a ésser posats en arrendament, i que no calgui fer cap tipus d'adequació, ens posarem en contacte amb cada propietari per exposar cada cas i prendre la decisió més adient

Por último, indicar que no obstant la sentència dictada, per part de l'Estat Espanyol està previst s'aprovi la llei del dret a l'habitatge, text contra el qual tots els partits polítics han presentado esmenes a la totalitat però en el cas d'Esquerra Republicana de Catalunya tiene una propuesta alternativa con un texto idéntico a la normativa catalana de contenció de rendes que ara quedaría derogada. Per la qual cosa podria ser que en un periode no molt llunyà aquest sistema de contenció de rendes es tornés a imposar però aquest cop des del Govern Espanyol.

LinkedIn       Gorjeo     Facebook

Copyright © 2022 Cleries Administració de Finques SLU
C/ Casp 118 · 120 · 08013 · Barcelona
finques@cleries.com · www.cleries.com
Telf: 932 700 055

Donar-se de baixa