Si no veus correctament aquest missatge, si us plau, clica aquí
Cleries
linia

LIMITACIÓ EXTRAODINÀRIA DE L’ACTUALITZACIÓ ANUAL DE L’IPC DELS CONTRACTES D’ARRENDAMENT D’HABITATGE

El passat 29 de març de 2022 el Consell de Ministres va aprovar mitjançant el Reial Decret Llei 6/2022, una sèrie de mesures urgents en resposta a les conseqüències econòmiques i socials provocades per la guerra d’Ucraïna.

Dins d’aquest paquet de mesures, concretament a l’article 46 del citat text legal s’estableix una limitació respecte a l'increment màxim de l’actualització de les rendes dels arrendaments d’habitatge durant el període comprès entre la data d’entrada en vigor d’aquest Reial Decret Llei, és a dir, entre el 31 de març i el 30 de juny 2022.

Aquesta norma és d’aplicació:

· A tots aquells contractes d’habitatge subjectes a la Llei d’Arrendaments Urbans de 1994. Per tant no és aplicable als contractes fruit de normatives anteriors (rendes antigues).

· I que la renda hagi de ser actualitzada dins del període comprès entre el 31 març al 30 juny 2022.

·  No té efectes retroactius: És a dir, no té efectes sobre les actualitzacions de l’IPC fetes fins ara.

A l’hora d’aplicar aquest Reial Decret Llei, es  distingeix, de nou, segons si l’arrendador és o no GRAN TENIDOR DE PATRIMONI.

Quins propietaris són grans tenidors de patrimoni segons l’Estat Espanyol?

PERSONA FÍSICA:

+ 10 immobles urbans (habitatges) 
NO COMPTA garatges i trasters

o una superfície construïda de + de 1.500 m² destinada a ús residencial.

PERSONA JURÍDICA:

+ 10 immobles urbans (habitatges) NO COMPTA garatges i trasters

o una superfície construïda de + de 1.500 m² destinada a ús residencial.

1. Si l’arrendador ÉS GRAN TENIDOR DE PATRIMONI, l’increment es farà segons:

· Lliure acord entre les parts, però NO POT SUPERAR EL LÍMIT* DEL 2%

*LÍMIT: Resultat d’aplicar l’IGC (Índex General de Competitivitat a data de l’actualització, prenent com a mes de referència l’últim índex publicat. El darrer índex publicat per l’Institut Nacional d’Estadística corresponent al mes de gener de 2022 marca un 2,02%). No obstant, quan la taxa de variació d'aquest índex se situï per sota de 0%, es prendrà aquest valor com a referència, la qual cosa equivaldria a l'aplicació de la regla de no revisió. Quan la taxa de variació d'aquest índex superi l'objectiu a mitjà termini d'inflació anual del Banc Central Europeu (2%), es prendrà aquest valor com a referència. D'aquesta forma, s'assegura que els contractes als quals s'apliqui aquest nou índex contribueixin a garantir el manteniment de la competitivitat de l'economia a mig termini.

Les parts podran pactar una actualització inferior al 2%, però no superior al 2%.

· En cas de manca d'acord, s'aplicarà el 2% com a màxim.

2. Resta de propietaris, NO GRANS TENIDORS DE PATRIMONI, l’increment es farà segons:

·
Lliure acord entre les parts*

* Aquesta llibertat de pacte, però ja neix viciada i condemnada,

a) En primer lloc per la difusió que s’ha fet d’aquesta mesura en premsa, ja hem rebut moltes peticions, per revisar i rectificar l’actualització del IPC.

b) Per la manca de concreció de molts mitjans de comunicació a l’hora d’explicar-ho, s’ha difós que era un 2% per a tothom, sense distinció, ni matisos.

c) i sobretot perquè qualsevol negociació per part dels llogaters ja començarà amb el límit del 2%, fent inviable qualsevol altre pacte.

· En cas de manca d'acord: S'aplicarà el 2% com a màxim.

Com sempre, estem a la seva disposició per a qualsevol dubte o comentari que precisin. En aquest sentit, i en cas de noves mesures o pròrroga d’aquestes per part de l’Estat Espanyol seran degudament informats.

LinkedIn       Gorjeo     Facebook

Copyright © 2022 Cleries Administració de Finques SLU
C/ Casp 118 · 120 · 08013 · Barcelona
finques@cleries.com · www.cleries.com
Telf: 932 700 055

Donar-se de baixa