Si no veus correctament aquest missatge, si us plau, clica aquí
Cleries
linia

NOTA INFORMATIVA

Informar-los que avui, divendres 8 d'Abril de 2022, ha sortit publicada en el BOE la sentència del Tribunal Constitucional per la qual es declaren inconstitucionals certs preceptes de la Llei 11/2020, de 18 de setembre, de contenció de rendes.

Amb la publicació de la sentència, els preceptes en qüestió en ser declarats inconstitucionals, s'entenen nuls de ple dret, per la qual cosa a partir de demà els pisos podran llogar-se a un preu de lliure mercat, sense que la renda, per tant, es vegi limitada per part de l'Administració.

No obstant allò exposat, i malgrat la llei quedi sense efectes, a l'hora de fer publicitat d’un pis o fer una oferta o fins i tot en el propi redactat del contracte de lloguer, cal continuar fent esment a l'índex de referència. No fer-ho està tipificat per la Llei catalana 18/2007, de 28 de desembre, del Dret a l’Habitatge com una infracció lleu, sancionable amb una multa de 3.000 € a 9.000 €.

Indicar també que llogar pisos per un preu de lliure mercat que, al seu torn, suposi un import superior al preu que marca l'Índex de Habitatge és legal, però sí que tot propietari ha de ser conscient que no es podrà beneficiar de les ajudes públiques dirigides al foment del lloguer.

Linkedin       Twitter     Facebook

Copyright © 2022 Cleries Administració de Finques SLU
C/ Casp 118 · 120 · 08013 · Barcelona
finques@cleries.com · www.cleries.com
Telf: 932 700 055

Donar-se de baixa