Recordar Contrasenya

Recordar Contrasenya

Recordar Contrasenya

Recordar Contrasenya

Recordar Contrasenya

Recordar Contrasenya

Recordar Contrasenya

Recordar Contrasenya

Recordar Contrasenya

Recordar Contrasenya

Registre

o regístrat amb el teu email

És obligatori indicar el teu nom

És obligatori indicar els teus cognoms

És obligatori indicar el teu email

El format de l'email introduït no és correcte

L'email ja existeix

La contrasenya és obligatoria

La contrasenya no és igual

La contrasenya ha de tenir almenys 8 caràcters i contenir com a mínim un nombre

Si us plau, accepti les condicions

Registre

Demani el seu accés a l'administració On Line

És obligatori indicar el teu nom

És obligatori indicar els teus cognoms

És obligatori indicar el teu email o teléfon

Si us plau, accepti les condicions

POLÍTICA DE LA QUALITAT

FINQUES CLERIES es una empresa dedicada a la gestió immobiliària integral, havent acordat l’alta direcció de l'empresa basar el seu creixement en oferir als nostres clients un servei professional sota una metodologia segura i fiable, tenint present sempre els requisits de la norma ISO 9001.

Aconseguir la satisfacció dels nostres clients amb les seves noves necessitats ens estimula a innovar i millorar contínuament per tal d’aconseguir aquest objectiu. Per això, busquem sempre les millors aliances amb empreses destacades en el sector, el que ens permet estar sempre en la situació privilegiada de la implantació i el desenvolupament de nous processos i serveis, actuant sempre dins del marc normatiu vigent.

La recerca, selecció, assumpció i desenvolupament dels nostres objectius de qualitat, es basen en els cinc pilars bàsics següents:

  • El Client: és l’eix vertebrador de la nostra activitat, la nostra raó de ser.
  • Comunicació: pilar fonamental per a detectar i satisfer tota nova necessitat que els clients exposin.
  • Servei Integral: ens orientem a satisfer la totalitat de les necessitats dels nostres clients relacionades amb el sector immobiliari.
  • Innovació: la complaença de les noves necessitats dels nostres clients ens estimula a innovar i millorar contínuament per tal d’aconseguir aquest objectiu. Per tal de donar-los cada cop millor servei considerem imprescindible la nostra contínua adaptació a les noves tecnologies.
  • Eficiència: pensant en els nostres clients hem assumit el compromís de no ser únicament eficaços en les nostres gestions i relacions amb vostès, sinó donar un pas endavant i ser a més, eficients, aconseguint oferir-los la major qualitat de servei.

Per assegurar la seva consecució, ens obliguem a mantenir una dinàmica d’anàlisi i renovació constant dels nostres processos, l’establiment de equips de qualitat interns, així com la incorporació de nous i millorats serveis, tot això sota la cultura de la Millora Contínua.

FINQUES CLERIES, vol agrair tant als seus clients com col·laboradors, tant externs com interns, la confiança dipositada en aquesta empresa, assumint el compromís de no defraudar-los, vetllant pel ferm objectiu de continuar mantenint un alt nivell de qualitat i servei, per als primers, així com una imatge i un nivell de competitivitat en el mercat que permeti mantenir l’orgull de pertànyer a aquesta organització.