Recordar Contrasenya

Recordar Contrasenya

Recordar Contrasenya

Recordar Contrasenya

Recordar Contrasenya

Recordar Contrasenya

Recordar Contrasenya

Recordar Contrasenya

Recordar Contrasenya

Recordar Contrasenya

Registre

o regístrat amb el teu email

És obligatori indicar el teu nom

És obligatori indicar els teus cognoms

És obligatori indicar el teu email

El format de l'email introduït no és correcte

L'email ja existeix

La contrasenya és obligatoria

La contrasenya no és igual

La contrasenya ha de tenir almenys 8 caràcters i contenir com a mínim un nombre

Si us plau, accepti les condicions

Registre

Demani el seu accés a l'administració On Line

És obligatori indicar el teu nom

És obligatori indicar els teus cognoms

És obligatori indicar el teu email o teléfon

Si us plau, accepti les condicions

NOTA INFORMATIVA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES EN CÀMERES DE VIDEOVIGILÀNCIA

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, l'informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament de dades de CLERIES ADMINISTRACIÓ DE FINQUES SL amb CIF B61034187 i domicili social situat en C / CASP 118, 4t 3a 08013 , BARCELONA i que les imatges obtingudes a partir de les nostres càmeres de videovigilància queden emmagatzemades en un suport físic i seran tractades amb els següents criteris:

· Finalitat: Garantir la seguretat de les instal·lacions, béns i / o persones.
· Termini de conservació: 1 mes, en compliment de l'article 22.3 de llei 3/2018 de 5 de desembre, 
   de Protecció de Dades i garantia dels drets digitals.
· Base legítima: L'interès públic o exercici de Poders Públics.
· Cessions: Les seves dades seran comunicades en cas de ser necessari a les Forces i cossos de 
   seguretat, jutjats i tribunals amb la finalitat de complir amb les obligacions establertes en la
   normativa aplicable i garantir la seguretat i protecció de les persones. A més, s'informa que la base
   legitimadora de la cessió és el compliment d'una llei.

Aprofitem per a informar·li que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades, dirigint-se per escrit a l'adreça de correu dpd.cliente@conversia.es o a el telèfon 902 877 192.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de Dades de Caràcter Personal podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, dirigint la seva petició a CLERIES ADMINISTRACIO DE FINQUES SLU  a l’adreça postal C/ CASP 118, 4º 3ª 08013, BARCELONA o bé per correu electrònic protecciodades@cleries.comPodrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.