Recordar Contrasenya

Recordar Contrasenya

Recordar Contrasenya

Recordar Contrasenya

Recordar Contrasenya

Recordar Contrasenya

Recordar Contrasenya

Recordar Contrasenya

Recordar Contrasenya

Recordar Contrasenya

Registre

o regístrat amb el teu email

És obligatori indicar el teu nom

És obligatori indicar els teus cognoms

És obligatori indicar el teu email

El format de l'email introduït no és correcte

L'email ja existeix

La contrasenya és obligatoria

La contrasenya no és igual

La contrasenya ha de tenir almenys 8 caràcters i contenir com a mínim un nombre

Si us plau, accepti les condicions

Registre

Demani el seu accés a l'administració On Line

És obligatori indicar el teu nom

És obligatori indicar els teus cognoms

És obligatori indicar el teu email o teléfon

Si us plau, accepti les condicions

Zones Videovigilància Comunitats

NOTA INFORMATIVA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES EN CÀMERES CCTV

La COMUNITAT DE PROPIETARIS tenint com a representant a CLERIES ADMINISTRACIO DE FINQUES SLU l’informa que les imatges obtingudes a partir de las càmeres de videovigilància queden emmagatzemades en un suport físic i seran utilitzades amb la finalitat de vetllar per la seguretat.

Així mateix, la COMUNITAT DE PROPIETARIS l’informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. 

La COMUNITAT DE PROPIETARIS l’informa que les dades seran conservades durant un termini màxim d’1 mes en compliment de l’instrucció 1/2006 de la Agencia Española de Protecció de Dades.

L’informem així mateix que poden dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de Dades de Caràcter Personal podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, dirigint la seva petició al nostre representant CLERIES ADMINISTRACIO DE FINQUES SLU a l’adreça postal C/ CASP 118, 4º 3ª 08013, BARCELONA o bé per correu electrònic protecciodades@cleries.com  

En el cas de necessitar còpia del present imprès pot sol·licitar-lo a protecciodades@cleries.com, on li serà remès a l'adreça electrònica sol·licitada